Работа с файлове

Ще ви запознаем с основни стъпки и правила при работа с файлове. Как да добавяте нови файлове към вашият онлайн магазин, как да изтривате вече ненужни и как да ги използвате в продукти, категории и статии.

За да достъпите файловете на вашият онлайн магазин изберете Файлове от страничното меню:

Ще ви се отвори библиотека със списък с всички файлове, които са качени на вашият хостинг.

Разгледайте всички опции за да се уверите, че познавате системата преди да популяризирате вашият онлайн магазин.

Имате опции за различен изглед на качените файлове, като решетка с изображения, както е на снимката по-горе или като таблица, която ви позволява да изтриете по няколко изображения на веднъж.

Добавянето на нов файл става чрез бутона горе в дясно „Добавяне на файл“.

Добавяне на файл към продукт

Добавянето на файл/изображение към продукт, страница или публикация е идентично.

Добавяне на изображение в описание или текст

Избирате бутона „Добавяне на файл“ който е към описанието на продукта и избирате желаният от файл.

Имате опция да изберете от вече качени файлове или да качите нов такъв:

След като изберете един или няколко файла изберете бутона "Вмъкване в продукта", който се намира най- долу в дясно:

Добавяне на изображение като основно за продукта

Изберете линка за "Задаване на изображение за продукта" намираща се в дясната колона при добавяне на продукт.

Добавянето на изображения и други файлове в онлайн магазина става по същия начин, независимо дали говорим за категория, публикация, страница или други.