Поръчки и тяхната обработка

Измерването на успеха на един онлайн магазин е в неговите поръчки. Ще разгледаме какво представляват те в системата WooCommerce и как да ги обработваме. След като клиента направи поръчка, то той ще види подобен екран със синтезирана информация за неговата поръчка. От тук сте само вие. Добре би било да обработите поръчката максимално бързо, за […]